Sprzęt i materiały do Twojego gabinetu
Konto klienta

Informacja: 600 021 070 lub sklep@dente.pl


Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU(umowa kupna sprzedaży) WARUNKI OGÓLNE

 

Dane o firmie:

Sklep internetowy, działający pod adresemwww.dente.pl prowadzi firma KBE-System Krzysztof Bela z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Kościuszki 36, NIP: 591-129-29-78, Regon: 191551192. Adres poczty elektronicznej sklepu: sklep@dente.pl.
Ochrona danych osobowych klienta

1.Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez KBE-System (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.

                2.Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

                                2.1.realizacji umowy

2.2.jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.dente.pl

                               2.3.Dane osobowe nie są udostępniane, przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym .

2.4.Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Na stronie  każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Kupujący ma prawo całkowitego usunięcia danych z systemu.

Opisy i zdjęcia produktów sprzedawanych

1.Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.dente.pl, kierowane przez KBE-System do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie jedynie zaproszeniem do podjęcia rokowań, składania zapytań ofertowych i zaproszenia do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Mogą one w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów, co do których Klient złożył zapytanie ofertowe, Klient jest on o takiej zmianie informowany ofertą.

2. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

3.Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

Ceny towarów

1.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.dente.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2.Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.Widoczne są dwie ceny towarów: uwzględniająca podatek VAT(z Vat) oraz bez VAT(netto). Jeśli towar ma cenę promocyjną wówczas widoczne są trzy ceny: uwzględniająca podatek VAT cena promocyjna brutto(z Vat), promocyjna cena bez VAT-czerwona(netto) oraz przekreślona- cena netto przed promocją.

4.Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Należy je doliczyć do kosztów zamówienia. W wypadku wyboru przez klienta przesyłki z przedpłatą, a gdy środki jeszcze nie dotarły na konto sklepu, sklep może warunkowo wysłać paczkę doliczając dodatkowe koszty ubezpieczenia przesyłki.

 

Zamówienia towarów

1.Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.dente.pl, mail, telefonicznie. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach pracy sklepu.

2.Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Po wybraniu towarów klient wybiera formę przesyłki, podaje swoje dane i wysyła zamówienie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system drogą elektroniczną na wskazany przez klienta adres e-mail z tematem ” Potwierdzenie złożenia zamówienia nr…”. Jest  to oferta klienta – w  tym czasie Klient i Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie gdy nie zostało jeszcze przyjęte do realizacji. Dopiero po zaakceptowaniu zamówienia przez sprzedawcę klient otrzymuje mail o treści „Przyjęcie do realizacji zamówienia nr …” - wtedy  zamówienie jest wykonywane i Umowa kupna sprzedaży zostaje zawarta.  W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email wskazanego w zamówieniu o treści: ”Wysyłka zamówienia nr…”.

3.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma KBE-System zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

4.Zastrzegamy, iż ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili realizacji zamówienia. Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.

5.Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień lub po uzgodnieniu na inny adres wskazany mailowo przez kupującego.

Dostawa towarów

1.Towar zamówiony w sklepie internetowym www.dente.pl dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich DHL,UPS ,K-Ex ,DPD. Możliwa jest tez wysyłka poprzez Pocztę Polska po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze sprzedawcą. Cena standardowa obejmuję wysyłkę standard bez pobrania firmą K-EX do wagi 30kg na teranie Polski. Dla ciężkich przesyłek oraz przesyłek z usługami dodatkowymi cena może wzrosnąć (zgodnie z taryfą wybranego przewoźnika).

2.Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, różnym z formularzem zamówienia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tego faktu pod nr 600021070.

3.Na czas otrzymania przesyłki składa się:

·          czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie     paczki)

·          czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

4.Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na firmę KBE-System. Przesyłki dostarczane są do Państwa w czasie do 14 dni roboczych.  W uzasadnionych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć za zgodą kupującego.

               5.W przypadku nie odebrania zamówionej przesyłki, koszty z tym związane obciążają kupującego.

                       

6.Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Paczkę należy przesłać na adres: KBE-System Krzysztof Bela, Spacerowa 16,83-330 Borkowo. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie dente.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.Nie sprawdzenie przesyłki jest równoznaczne z brakiem możliwości reklamowania niezgodności.

 

          7.Wraz z towarem wysyłana jest faktura VAT. W przypadku braku dokumentu prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu  

               uzupełnienia braków.

 

Sposoby płatności za towar

1.Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

·          Przelew na konto bankowe Sprzedającego - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po odnotowaniu wpływu gotówki na konto: KBE-System, ul. Kościuszki 36,83-400 Kościerzyna, Konto Bankowe: Deutsche Bank PBC S.A.   14 1910 1048 2622 1056 2398 0001. Jeśli przelew nie wpłynie w ciągu 14 dni roboczych, zamówienie zostanie odrzucone. Możliwa jest wysyłka towaru z odroczonym terminem płatności, ale tylko po uzyskaniu zgody sprzedającego.

·          Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania zgodnym z taryfą przewoźnika. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.

·          Kbe-System może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności uzgodnione ze sprzedającym

Zwrot towaru

        1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres sklep@dente.pl.

       

        2.Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz opis przyczyn zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, KBE-System zastrzega sobie prawo do odmowy możliwości zwrotu, lub obniżenia zwracanej kwoty. W tym przypadku zwrot towaru nie będzie możliwy.

       

        3.Po otrzymaniu i przyjęciu towaru KBE-System zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle ją na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres sklepu. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedającego podpisanej kopii faktury korygującej.

       

        4.Zwrot towaru, o którym mowa odbywa się na koszt klienta.

 

        5.W przypadku korekty ilościowej towaru, dente.pl  zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je KBE-System

        6.Strony ustalają, że w wypadku zwrotu towaru sprzedający potrąci z całkowitej wartości zamówienia kwotę kosztów jaka musiał ponieść do obsługi zamówienia.

 

Procedura reklamacji towaru

 

1.Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, klient przesyła wadliwy towar do sprzedawcy. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Dente.pl rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Czas naprawy może się wydłużyć w uzasadnionych przypadkach.

2.Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do szczegółowego opisania przyczyny wysłania towaru do reklamacji..

3.Sprzęt reklamowany wysyłany jest w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do serwisu (w szczególności: sprzęt …).

4.Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, za zgodą sprzedawcy, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.

5.Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

6.Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

7.Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie KBE-System możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony naszej firmie. i podlega naprawie gwarancyjnej.

8.Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

9.Reklamowany sprzęt nie podlega reklamacji, jeśli zostały naruszone plomby zabezpieczające.
10. Sprzęt naprawiony przez serwis jest wysyłany na adres odbiorcy. Odbiorca zobowiązany jest do wskazania adresu dostawy. Jeśli dobiorca nie odbierze sprzętu w okresie pół roku następuje utylizacja sprzętu i nie będzie już możliwy jego odbór.


Serwis oraz adres do zwrotów i reklamacji.

KBE-System
ul.Spacerowa 16
83-330 Borkowo

Postanowienia końcowe

1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z zawarciem umowy kupna sprzedaży.

2. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z akceptacją kupującego na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną(przez e-mail).

3.Z oferty sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

4.Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego dente.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.

5.Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

6.Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w witrynie sklepu dente.pl treści o charakterze bezprawnym.

7.Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych. Podmiot nie bierze odpowiedzialności za błędne opisy na stronie, które są możliwe. Kupujący powinien każdorazowo, gdy budzi to jego zastrzeżenia skonsultować zapisy z Sprzedającym.

8.Strony ustalają, że w sprawach spornych sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, jest Sąd Rejonowy w Kartuzach.

9.Dla przeterminowanych płatności mogą mieć  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o odsetkach maksymalnych, stanowiących czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, weszły w życie w dniu 20 lutego 2006 r.

9.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.dente.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

10.Ceny towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1.

11.Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

12.Wyłącza się odpowiedzialność sprzedawcy za wady z tytułu rękojmi pomiędzy przedsiębiorcami do okresu oznaczonego w umowie.


 

Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami w naszej ofercie!

Producenci


© dente.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Oprogramowanie KQS.store All Rights Reserved.
Konto klienta

Informacja: 600 021 070